Hem     Om ABguiden     Kontakt     Mina mallar     
                    

ABguiden är verktyget för att snabbt kunna producera de underrättelsedokument som förekommer i en entreprenad med normalt förfarande. ABguiden är ett praktiskt och tidsbesparande hjälpmedel för att lösa frågan hur formerna för informationsutbyte mellan parterna ska ske på startmötet. (se AB04/ABT06 kap 3 § 2)Vad är ABguiden?
ABguiden är ett informations- och kommunikationsverktyg för dig som är entreprenör eller beställare av byggtjänster och verksam som byggledare, projektledare, platschef eller arbetsledare. ABguiden är utarbetad i samråd med beställare, entreprenörer och entreprenadjurister, samtliga med lång och gedigen erfarenhet av byggprocessen.

Hur fungerar ABguiden?
ABguiden fungerar så att du abonnerar per kalenderår på en webbaserad tjänst med checklistor och personliga brevmallar. Mallarna gör det lätt att producera alla de nödvändiga dokument som såväl beställare som entreprenör är skyldiga att ta fram. Fördelen med att beställare och entreprenör använder samma tjänst, är att båda parter har kontroll över sina skyldigheter. Med ABguiden blir med ens ordning och reda i den mängd underrättelser som krävs enligt AB/ABT. Breven och avtalen laddar du hem som pdf-filer, skräddarsydda med din logotype och dina adressuppgifter. Dokumenten är juridiskt korrekta - och du spar tid. För att kunna använda webbtjänsten får du ABguidens skrivbordsunderlägg som vägledning. Det ingår i ditt abonnemang.


Den största nyttan du får som kund är:

underrättelse och svar upprättas på snabbast möjligast sätt då Dina mallar och abonnemanget är individkopplade med Dina kontaktuppgifter och projektnamn.

att formaliatext är klar, du anger bara omständigheten som motiverar att Du väljer att underrätta och svara.

vilken mall Du ska använda framgår av frågeställningarna och
flödesbilden på det fysiska skrivbordsunderlägget som Du tillhandahålls jämte Ditt användarnamn och lösenord för inloggning på www.abguiden.se där Dina mallar nås från vilken dator som helst.

att ABguiden vägleder Er när ett ÄTA-arbete ska påbörjas och tider ska jämkas.
   
ABguiden finns i två versioner:
för Beställaren (B-mallar) och för Entreprenören (E-mallar).
Du skapar enkelt personliga och juridiskt korrekta brev/avtal genom de mallar som finns på www.abguiden.se. Mallarna följer AB92/AB04 respektive ABT94/ABT06 rörande krav på underrättelser och besked du som part är skyldig att följa.Logga in

Bli kund

Redigera era uppgifterTill Dig som författar Administrativa Föreskrifter föreslås följande text för att införliva användandet av ABguiden i anbuds- och kontraktshandlingarna.

Ladda ner texten i word-format här >Licensavgift och abonnemangsavgift
(exkl. moms)


Licens (engångsavgift) för beställarguiden:
900 kr
   
Licens (engångsavgift) för entreprenörguiden:
1 800 kr
   
Användarabonnemang beställarguiden/kalenderår: 880 kr
   
Användarabonnemang entreprenörguiden/kalenderår: 880 kr
 
(En eller flera användarabonnemang förutsätter att Filialen / Företaget har en licens på driftstället)
     
 
Frakt och expeditionskostnad för distribution av skrivbordsunderlägg debiteras med:
   
1-4 st skrivbordsunderlägg 120:-
5-9 st 150:-
10 st och fler 180:-
     
Allmänna villkor, läs här (pdf)