Hem     Om ABguiden     Kontakt     Mina mallar     
                    ABguiden behandlar den informationsskyldighet som entreprenören och beställaren gentemot varandra har under byggprocessen.

I ABguiden har du som användare färdiga brevmallar med dina egna och ditt företags/filials kontaktuppgifter. Det enda du behöver göra efter att du blivit kund (se www.abguiden.se) är att fylla i den specifika informationsuppgiften du ska förmedla till din motpart. Vilken mall du ska använda kommer du se som självklart när du följer guidningen på det fysiska skrivbordsunderlägget som du får av oss när du blir kund. Brevmallarna och breven är märkta med en beteckning i brevets nedre vänstra hörn vilket gör att Du som mottagare av ett brev direkt kan avgöra på Ditt skrivbordsunderlägg vilka brevmallsalternativ som står till buds för Dig att använda som svarsbrev.

Du som användare får en journal på alla mallar du använt ur systemet projektvis.

Enklare och snabbare kan det inte bli att uppfylla informations- och beskedskyldigheten för beställare, byggledare och entreprenör.

ABguiden används av beställare och entreprenörer som tycker det är viktigt med projektekonomi och projektets del- och färdigställandetider.

ABguiden kan användas var för sig om inte motparten använder ABguiden.

ABguiden tar sikte på på ett snabbt informationsutbyte mellan parternas personal. Målet är att när du börjar med ABguiden ska det ta max ett par minuter att få iväg underrättelse till motparten.

Att i ett sent skede i projektet få information av entreprenören om s k ÄTA-arbeten och ev önskemål om justering av färdigställandetiden orsakar stora problem för beställaren i onödan. ABguiden råder bot på detta.

Felaktiga ekonomiska prognoser försämrar fastighetsägarens affärsmöjlighet att hyra ut lokal eller bostad till rätt pris och justeras entreprenadens färdigställande drabbar det kundens kund som planerar inflyttning.

Att som entreprenörer inte erhålla besked från beställaren påverkar givetvis både tidplaneringen och projektets löpande resultatprognos.

ABguiden är framtagen i samarbete med yrkesverksamma beställare, entreprenörer och advokater.

ABguidens mallar följer givetvis bestämmelserna i standardavtalen AB92 och AB04 för utförandeentreprenader och ABT94 och ABT06 för totalentreprenader.

Behöver vi ABguiden vid när vi gör upphandling med Partnering? Svaret är ett absolut Ja. Så länge som Ni använder AB eller ABT:s standardavtal som kontraktshandling omfattas beställare och entreprenör av informationsskyldigheten.

Till dig som upprättar AF-del och kontrakt/beställning rekommenderar vi att använda vår text om att ABguiden ska användas i projektet.
Ladda ner texten i word-format här >

 

 

Systemkrav
Windows NT, 2000, XP eller Vista
Garanterat stöd finns för webbläsarna Internet Explorer 6 eller senare version
Adobe Acrobat Reader 7.0 eller senare version
Rekommenderad skärmupplösning 1024x768 bildpunkter, samt miljontals färger.
   
Har du inte Acrobat Reader?
ABguiden.se använder sig av Acrobat Reader för att visa pdf-filer. Om du inte har denna programvara installerad gå till Adobes hemsida och ladda ner den. Programvaran är gratis. Har du en äldre version av Acrobat Reader installerad på din dator gör du bäst i att avinstallara den innan du uppdaterar till en ny version på Adobes hemsida.

Har du inte Internet Explorer?
Microsofts Download Center kan de senaste versionerna av Internet Explorer laddas ner.

Entreprenadguiden i Sverige AB är huvudman för ABguiden.